Aktivity

Juh hovorí

Globálny juh je termín označujúci krajiny južnej pologule z hľadiska globálnej priepasti medzi Severom a Juhom. Krajiny globálneho juhu sú často opísané ako novo industrializované alebo v procese industrializácie, často majú históriu kolonializmu severnými, prevažne Európskymi štátmi.

V boji proti klimatickým zmenám bude Globálny juh a jeho obyvatelia pravdepodobne čeliť najväčšiemu dopadu, napriek tomu, že sú za vznikajúcu klimatikcú krízu najmenej zodpovední.

V projekte "Game on!"  si uvedomujeme dôležitosť pozerať sa za hranice a počúvať tých, ktorých hlas je najdôležitejší.

Z krajín Strednej Ameriky budú, preto pozvaní rečníci, aby sa podelili o svoje vlastné príbehy, týkajúce sa zmeny klímy a jej environmentálnych a sociálnych vplyvov. Títo rečníci budú cestovať do viacerých partnerských krajín a budú sa zúčastňovať na verejných podujatiach, na ktorých sa stretnú s mladými ľuďmi, mladými ambasádormi a influencermi, aby im predstavili svoje skúsenosti zo života v meniacom sa prostredí.

Okrem toho sa títo predstavitelia Globálneho juhu zúčastnia rozhovorov v rádiu, televízii a novinách a prispejú k lobistickým aktivitám projektu.

Túto aktivitu bude viesť nemecký partner Christliche Initiative Romero (CIR).

Photo by Na mysli, z.ú.