Vzdelávanie v oblasti klímy
EduQuest Yourself!

Vzdelaná myseľ je začiatkom rozvoja.
A environmentálne vzdelaná myseľ
je zrodom udržateľnosti.

Zaujíma vás zmena klímy?

Chcete zvýšiť záujem mladých ľudí
o klimatickú krízu, ale dochádzajú
vám nápady, ako ich zapojiť?

Potom ste v správnom čase na správnom mieste!

Stiahnite si materiál Vzdelávanie o klíme

S týmto zámerom bol v rámci projektu "Game on!" vyvinutý materiál Vzdelávanie v oblasti klímy - EduQuest Yourself!, ktorého cieľom je zapojiť mládež do vzdelávania o zmene klímy a udržateľnosti pomocou interaktívnych aktivít. Tento vzdelávací balík sa zameriava na zážitkové učenie, takže vychovávatelia, učitelia a facilitátori sú schopní zapojiť účastníkov do vzdelávacieho procesu a majú k dispozícii už hotové programy.
Materiál je rozdelený do dvoch častí - jednoduché hry a zložité programy. Prvá časť je zameraná na inšpiratívne a hravé hry súvisiace s témami ochrany prírody. Tieto cvičenia sú skvelou rozcvičkou k vážnym témam, ako sú dôsledky zmeny klímy, ochrana biodiverzity alebo význam ekosystémových služieb. Druhá časť pomáha hlbšie preniknúť do zložitých tém zmeny klímy a udržateľného života s cieľom podporiť rozvoj systematického pohľadu účastníkov. Prílohu k programom nájdete v druhej fáze vzdelávacieho materiálu.

Ste pripravení hrať hru o zmene klímy? Pozrime sa na klimatické vzdelávanie - EduQuest Yourself!Stiahnite si materiál Vzdelávanie o klíme