Partneri

NA MYSLI

Kto sme?

Na Mysli je nezisková organizácia zameraná na problémy globálnej udržateľnosti, klimatickej zmeny a s tým spojených environmentálnych aspektov. Oživujeme vzťah medzi mestským obyvateľstvom a životným prostredím, podporujeme a motivujeme jednotlivcov na ich jedinečnej ceste k zodpovednému životnému štýlu a zjednodušujeme pre nich tento prechod.

 

Naša práca

Našou víziou a pracovným zámerom je, aby všetci obyvatelia planéty prijali životný štýl založený na spoločnom rešpekte medzi našou komunitou a životným prostredím, pre prosperujúcu planétu a udržateľnú budúcnosť.

 

Game on!

Budeme viesť projekt Game on! v Českej republike so zameraním na celosvetovú mládež. Budeme organizovať festival dokumentárnych filmov zameraný na zvýšenie povedomia pomocou pozitívnych, motivačných posolstiev a zároveň budeme pracovať na podpore a zvyšovaní individuálnych kapacít. Nakoniec vytvoríme vzdelávaciu, ale zároveň zábavnú, stolnú hru nielen  pre ostatné zúčastnené krajiny.