O projekte

Mladí ľudia pocítia klimatickú zmenu najvýraznejšie. V hre je ich budúcnosť. Čo s tým?

Tieto otázky si teraz kladie čoraz viac ľudí po celom svete, vrátane Európy. Preto organizácie z 8 európskych krajín (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko) rozbiehajú spoločný projekt, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o klimatickej zmene a motivovať ich k aktívnej zmene životného štýlu.

Projekt bol zámerne pomenovaný “Game on!”, pretože na zvýšenie informovanosti o klimatickej zmene v širších súvislostiach chceme využiť rôzne hravé aktivity. Plánujeme vytvoriť Geocachingovú a stolovú hru či prepojiť umenie s enviro témami v podobe divadelnej hry. Dúfame, že vďaka týmto iniciatívam prinesieme tému často abstraktnej klimatickej zmeny bližšie k ľuďom a posilníme tak momentum globálnej transformácie k trvalej udržateľnosti života na Zemi. Hlavnými témami, na ktoré sa v projekte budeme zameriavať sú riešenia zmeny klímy, prispôsobenie sa klimatickej zmene, potreba ochrany biodiverzity a ekosystémov a klimatická spravodlivosť.

Pravidlá hry o klímu

Zmena klímy je výzva, ktorú musíme riešiť spoločne a na viacerých úrovniach. Game On! sa zameriava na informovanosť o troch hlavných aspektoch: