Partneri

CEEweb for Biodiversity

Kto sme?

CEEweb for Biodiversity je sieť 53 mimovládnych organizácií, ktoré venovali posledných 25 rokov ochrane biodiverzity v regióne strednej a východnej Európe (CEE). CEEweb sa venuje cezhraničným projektom, aktivitám na budovanie kapacít, advokačným a lobingovým kampaniam. 

 

Naša práca

CEEweb for Biodiversity sa zaoberá tvorbou environmentálnej politiky — so súčasným zameraním na oblasti korešpondujúce s odolnosťou na klimatickú zmenu, sieť Natura 2000, Rámcová smernica o vode a Spoločná poľnohospodárska politika EU — a zároveň implementuje projekty v regióne CEE. V súčasnosti sme vedúcim partnerom v projekte Game on! a taktiež implementujeme ConnectGREEN — projekt eko-koridorov v Karpatskom regióne a projekt AGROMIX (participatívny výskum zameraný na prechod k odolnému a efektívnemu využívaniu pôdy v Európe).

 

Game on!

CEEweb je vedúcim partnerom konzocia Game on!. Počas celého trvania projektu bude koordinovať implementáciu všetkých aktivít a zároveň bude viesť niektoré aktivity v Maďarsku.

Bude, teda organizovať prvú sériu Múzejných výstav s pridanou vrstvou témy klimatickej zmeny; bude spolupracovať s improvizačnými divadlami, aby do svojich predstavení pridali posolstvá klimatickej zmeny; vyvinie a dodá platformu elektronického vzdelávania s cieľom zhromaždiť najdôležitejšie informácie o zmene klímy v troch hlavných oblastiach projektu (konzervácia biodiverzity, adaptácia a prispôsobenie sa a klimatická spravodlivosť); a zorganizuje lobistické stretnutia v Bruseli s cieľom ovplyvniť tvorcov rozhodnutí spolu s ambasádormi projektu