Partneri

BROZ

Kto sme?

BROZ je MVO, ktorá sa už vyše 20 rokov venuje ochrane a obnove vzácnych biotopov v územiach Natura 2000. NAŠE POSLANIE je ochrana cenných prírodných oblastí a zastavenie degradácie biotopov a straty biodiverzity — jedna z najväčších výziev súčasnosti. Venujeme sa aj zvyšovaniu informovanosti o environmentálnych otázkach, globálnych, aj lokálnych.

 

Naša práca

Ochrana biodiverzity je jadrom všetkého, čo robíme. Komplexným prístupom k pevninským aj sladkovodným biotopom realizujeme ochranné opatrenia s konkrétnymi a hmatateľnými výsledkami. Svoju prácu zameriavame na ochranu a komunikáciu dôležitosti riek, mokradí, lužných lesov a lúk, a to nielen pre samotnú prírodu, ale aj pre spoločnosť ako celok.

 

Game On!

Ako praktickí ochranári prírody vidíme v teréne každý deň vplyv ľudskej činnosti a zmeny klímy na prírodné ekosystémy. O to viac cítime potrebu zvýšiť povedomie o týchto problémoch — najmä u mladších generácií — aby sme ako spoločnosť neopakovali minulé chyby a napravili tie, ktoré sme už spôsobili.

V projekte Game on! sa tešíme na podporu mladých aktivistov a ambasádorov prírody v ich úsilí, organizovanie táborov v divočine, aby sme dostali ľudí bližšie k prírode, zatiaľ čo budeme pomocou umenia a iných zaujímavých médií oboznamovať širšie publikum s posolstvom konzervácie prírody a klimatickou zmenou. Budeme zodpovedať za vývoj GeoQuestu, prostredníctvom ktorého sa dozviete viac o klimatickej zmene a najmä o tom, čo s tým môžete urobiť.