Partneri

Bulgarian Biodiversity Foundation

Kto sme?

Bulgarian Biodiversity Foundation (BBF) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje ochrane prírody v Bulharsku a jeho susedných krajinách — najmä v kľúčových regiónoch, ako je Centrálny Balkán, Pirin, Burgasské mokrade, park Strandja, Osogovo a Belasitsa. BBF už viac, ako 20 rokov podporuje občiansku účasť na riadení prírodných zdrojov a chránených území (PA), mení environmentálne legislatívy, prezentuje udržateľné biznis modely, posilňuje organizačnú spoluprácu, zvyšuje informovanosť verejnosti o otázkach biodiverzity a ochrany prírody.

 

Naša práca

Individuálne a v partnerstvách vypracovalo BBF 15 plánov správy PA a 15 akčných plánov pre ohrozené druhy z červeného zoznamu IUCN. Taktiež sme pripravili dokumentáciu na určenie 3 národných parkov, 11 chránených lokalít a troch nových lokalít Ramsar.

Medzi cieľové biotopy a súvisiace druhy patria: vysokohorské lúky, pastvy a lesy (Kamzík vrchovský balkánsky, lilium, medveď hnedý, hlucháň hôrny, ďubník trojprstý); bukové lesy (ďateľ bielochrbtý); mokrade (bernikla červenokrká, pelikán kučeravý); pobrežné lagúny (šabliarka, kulík morský); vlhké lúky (orchidey); suché pastviny (tchor škvrnitý, orchidey, korytnačky); piesočné duny a krasové komplexy.

Hlavnými operačnými témami BBF sú chránené územia a sieť Natura 2000, rezervy zeleného pásu a biosféry, ohrozené druhy, udržateľný turizmus, environmentálna výchova, verejné kampane a koalície. BBF má značné skúsenosti s riadením a sprostredkovaním projektov, pričom jej dôveryhodný tím preukázal odborné znalosti a nadšenie pri vedení viac ako 20 národných a cezhraničných projektov s financovaním z európskych/národných/súkromných zdrojov.

 

Game on!

Základom všetkého, čo BBF robí je presvedčenie, že dosiahnuť udržateľnú budúcnosť je možné iba vtedy, keď sú naše kroky založené na hľadaní riešení pre prírodu, zvyšujú povedomie verejnosti a zapoja lokálne komunity.

Pri dlhodobej ochrane prírody sa usilujeme o zvýšenie uznania príležitostí a výhod chránených oblastí. Preto v rámci projektu Game on! bude BBF organizovať tábory v divočine, pripravovať mladých ambasádorov, aby reprezentovali svoju generáciu vo svojej krajine a organizovať lobistické aktivity, okrem iného.