Partneri

Christliche Initiative Romero

Kto sme?

The Christliche initiative Romero (CIR) sa stavia za ľudské práva od roku 1981. Naša práca sa zameriava na Strednú Ameriku a podporu hnutí a organizácií v Nikaragui, El Salvádore, Guatemale a Hondurase. Okrem toho podporujeme kampane a vzdelávanie v Nemecku.

Našim cieľom je vybudovať spojenie medzi krajinami Globálneho juhu a Nemeckom. V duchu nášho menovca, Salvádorského arcibiskupa Oscara Romero, — ktorého život skončil predčasne, pretože bojoval proti chudobe a sociálnej neprávosti v El Salvádore — CIR neustále bojuje proti nespravodlivosti a stojí za chudobnými.

 

Naša práca

Klimatická spravodlivosť je jedna z mnohých tém, ktorým sa CIR venuje. Zatiaľ, čo obyvatelia suchého koridoru Strednej Ameriky produkujú iba malé množstvo skleníkových plynov, tento región je už teraz ťažko zasiahnutý zmenou klímy. Preto CIR buduje povedomie o tejto nespravodlivosť a podporuje lokálne partnerské organizácie v adaptačných projektoch.

 

Game on!

Na zapojenie perspektívy Globálneho juhu do projektu Game on! bude CIR organizovať dve pravdu hľadajúce misie do Strednej Ameriky, kde sa zapoja novinári, influenceri a mladí aktivisti z ôsmich krajín. CIR navyše pozýva klimatických aktivistov a expertov z krajín Strednej Ameriky do Európy, podeliť sa s ich pohľadom na klimatickú zmenu a jej dopad.

CIR bude taktiež adaptovať existujúce podujatia a materiály vytvorené ostatnými partnermi. Budeme poskytovať edukačné materiály a stolnú hru o klimatickej zmene, organizovať workshopy pre mladých ambasádorov, improvizačné divadelné hry, výstavy v múzeu a národné lobistické podujatia v Nemecku.

V neskoršej fáze projektu bude CIR viesť spustenie EU petície spojenej s lobistickými stretnutiami.