Partneri

Milvus Group

Kto sme?

Milvus Group Association je mimovládna, nezisková organizácia, ktorá sa venuje ochrane vtákov a prírody. Pôsobí v oblasti konzervácie, vzdelávania, výskumu a konzultácie s cieľom, aby bolo Rumunsko lepšie miesto pre vtáky, voľne žijúce zvieratá a ľudí.

 

Naša práca

Milvus bol založený v roku 1991 a pôvodne pôsobil ako pobočka Rumunskej ornitologickej spoločnosti (BirdLife Romania). V roku 2001 sa stala samostatnou organizáciou — iniciovala a koordinovala národné a medzinárodné projekty a rozšírila oblasť fungovania. Naše programy sú vedecky podložené, koordinované špecializovaným personálom (mnohí z našich členov sú biológovia, doktorandi, študenti na biologických a ekologických fakultách) so zapojením dobrovoľníkov.

 

Game on!

Túžbou organizácie je žiť vo svete, v ktorom ľudia žijú v skutočnej harmónii s prírodou bez toho, aby ju využívali, kde je príroda jednou z najvyšších hodnôt a, kde sa každý podľa toho správa. Všetci každodenné pracujeme na tom, aby sme zachovali prírodné dedičstvo Rumunska. Robíme to zvyšovaním povedomia ľudí, ochranou ohrozených druhov, presadzovaním zákonov a ovplyvňovaním legislatív týkajúcich sa prírody. Preto sa bude Milvus zameriavať na prácu s mladými ambasádormi v Rumunsku, šíriť povedomie cez tábory v divočine, lobistické aktivity a propagovanie aktivít projektu.