Aktivity

Tábory v divočine

Je čas na prechádzku v divočine! A postaviť stan, pozrieť sa na hviezdnu noc, znovu sa spojiť s prírodou.

Tábory v divočine poskytujú neporovnateľnú príležitosť vrátiť sa k našim koreňom a naučiť sa o nich.

Počas projektu "Game on!" budeme organizovať spolu 52 táborov v divočine, zacielených na deti a mládež v 7 partnerských krajinách. Letné tábory v divočine budú zamerané na tému klimatickej zmeny a jej prepojenie s úpadkom ekosystémov.

Skúsení pedagógovia zapoja deti a mládež do interaktívnych cvičení a dobrovoľníckych aktivít súvisiacich s témou projektu.

Mladí ambasádori (YA) z rôznych krajín sa zúčastnia táborov v divočine YA, v ktorých si budú vymnieňať svoje skúsenosti a vedomosti s mladými ambasádormi z ostatných krajín.

Každý partner bude viesť túto aktivitu vo svojej krajine.

Photo by Na mysli, z.ú.