Partneri

PersonaR

Kto sme?

PersonaR poskytuje poradenstvo v oblasti stratégie komunikácie, výslovne určené na pomoc podnikom a organizáciám, aby ich komunikačné stratégie boli prispôsobené na splnenie ich obchodných cieľov.

 

Naša práca

Západná mentalita manažmentu podnikania sa veľmi líši od toho, čo je konvenčné v strednej a východnej Európe. Technológia taktiež vo veľkej miere zmenila trhové príležitosti. Aby sme sa prispôsobili tomuto prostrediu, poskytujeme riešenia založené na dátach. Existuje veľa aplikovateľných metód. My pomáhame vyvinúť metodiku a stratégiu, ktorá najlepšie vyhovuje trhu strednej a východnej Európy a príslušnej cieľovej skupine.

Integrujeme komunikačné procesy do procesov riadenia. Úzko spolupracujeme s našimi klientmi, aby pochopili, ako funguje mediálny a komunikačný trh. Zároveň sa dostávame do podstaty ich obchodnej / prevádzkovej stratégie. Výsledkom je, že pracujeme na komunikačnej stratégii so spoločnými silami, čo je predpokladom úspechu.

Ako strategický konzultant je jednou z našich hlavných úloh zaručiť, aby starostlivo naplánovaná komunikačná stratégia bola vykonávaná najvhodnejšími partnermi. Ak je to nutné, taktiež poskytujeme pomoc s výberom vhodných agentúr, freelancerov, asistujeme v ich práci, vyhodnocovať procesy a zároveň podporovať všetky komunikačné ciele. Okrem toho poukazujeme na to, ako využiť potenciál a vyhnúť sa nástrahám. Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby komunikácia počas obdobia kampane účinne podporovala obchodné ciele.

 

Game On!

Koordinovať komunikačnú kampaň, ktorá pokrýva viacero krajín nie je jednoduchá úloha. Každá krajina má vlastné komunikačné výzvy, preto je náročné zosúladiť komunikačné aktivity zúčastnených krajín. Sme viac než radi, že môžeme čeliť podobným výzvam, pretože práve na to sme sa za posledných 15 rokov pripravili. Vďaka našim medzinárodným skúsenostiam sme pripravení prevziať úlohy v oblasti riadenia projektov pre medzinárodné kampane.

V projekte Game on! sme zodpovední za:

  • komunikačnú stratégiu (z obsahovej aj vizuálnej perspektívy)
  • spravovanie centrálnych social media účtov
  • prehľad a koordinácia komunikačných aktivít všetkých projektových partnerov
  • poskytovanie služieb (poradenstvo a implementácia) projektovým partnerom v prípade potreby
  • analýza a hodnotenie komunikačných činností na základe cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

PersonaR taktiež spravuje vývoj a spustenie mobilnej aplikácie MyImpAct.earth