Partneri

Latvijas Dabas fonds

Kto sme?

The Latvian Fund for Nature (LFN) je jedna z najväčších mimovládnych organizácií zameraná na ochranu prírody v Lotyšsku. Aktívna viac ako 30 rokov, LFN zrealizovala množstvo projektov s hlavným cieľom ochrany Lotyšských druhov a biotopov. 

 

Naša práca

Okrem aktivít a projektov na ochranu prírody v krajine — mimo iné obnovou travín, ochranou orlov a zlepšovaním biotopov — sa LFN taktiež podieľa na monitorovacích projektoch a na vývoji plánov ochrany prírody v chránených územiach. Aktívne sa tiež zapájame do tvorby environmentálnej politiky, presadzujeme záujmy prírody a spoločnosti a snažíme sa presadiť prírode blízke postupy v lesníctve a poľnohospodárstve. Organizácia sa taktiež venuje environmentálnemu vzdelávaniu a je známa vďaka svojim vysoko kvalitným vtáčím webkamerám, ktoré streamujú naživo z hniezd chránených druhov.

 

Game on!

Pre LFN je projekt Game on! príležitosťou spojiť body do väčšieho celku a rozprávať sa s mládežou o zmene klímy a biodiverzity. Potrebujeme prírodu, aby nás chránila pred dopadmi klimatickej zmeny, v prírode samotnej je jedno z možných riešení tohto problému.

Preto skombinujeme naše odborné znalosti v komunikácie o biodiverzite a prírode, aby sme vytvorili silný tím mladých klimatických aktivistov, ktorí budú ďalej šíriť posolstvo klimatickej zmeny a inšpirujú akciu. Okrem vytvorenia siete mladých ambasádorov klímy v Lotyšsku, organizovania diskusií a kampaní na zvýšenie povedomia o klimatickej zmene, bude LFN pracovať na príručky zelenších festivalov, organizovať tábory v divočine a bude úzko spolupracovať so všetkými partnermi na implementácii všetkých aktivít.