Aktivity

Študijné materiály

Vzdelaná myseľ je základom vývoja. A environmentálne vzdelaná myseľ je základom udržateľného vývoja.

S tým na mysli začal projekt Game on! vývoj vzdelávacích materiálov zameraných na mládež, pokrývajúcich vekové rozpätie od 10 do 25 rokov. Tieto materiály budú vychádzať z interaktívnych cvičení so zameraním na rozšírenie udržateľného životného štýlu u mladých a ich rodín.

Vzdelávacie balíčky budú distribuované v angličtine a národných jazykoch všetkých 8 zúčastnených krajín, v tlačenej aj elektronickej podobe. Toto bude zahŕňať aj prístup k relevantným portálom a pomoc projektových spolupracovníkov.

Vo všetkých partnerských krajinách sa budú konať workshopy pre učiteľov a pedagógov, ktorí budú následne povzbudzovaní k organizovaniu podujatí a kampaní v ich školách a mládežníckych skupinách.

Túto aktivitu bude viesť maďarský partner National Society of Conservationists/Friends of the Earth Hungary.

Photo by Na mysli, z.ú.