Aktivity

Príručka zelenších festivalov

Festivaly a koncerty sú bezpochyby miestom pre radosť, zábavu a pozitívnu energiu. Preto sú nepochybne obľúbenými u mladých ľudí vo všetkých krajinách. Bohužiaľ, v krajinách strednej a východnej Európy majú zvyčajne veľkú uhlíkovú stopu.

Prečo? Je to spôsobené používaním jednorazových pohárov a príborov, nedostatku separovania odpadu, veľkým plývaním jedlom atď.

Aj keď sa veľa festivalov snaží o väčšiu udržateľnosť, neexistuje žiaden štandardizovaný postup. Preto v projekte "Game on!" vytvoríme príručku venovanú organizátorom festivalov, aby sa tieto kultúrne podujatia stali "zelenými".
V rámci projektu sa bude príručka šíriť medzi organizátorov koncertov a festivalov v celej Európe. Taktiež začneme spoluprácu s jedným festivalom, ktorý sa aktívne zapojí do vytvárania ekologickejšieho festivalu. Do tejto akcie budú zapojení mladí dobrovoľníci spolu s mladými ambasádormi s cieľom zvýšiť povedomie o tomto probléme u širšieho publika.

Túto aktivitu bude viesť lotyšský partner Latvian Fund for Nature.

Photo by Na mysli, z.ú.