Aktivity

Výstavy v múzeu

Významné umelecké výstavy môžu prilákať desiatky tisíc návštevníkov a tiež veľkú pozornosť médií, ale spravidla neposkytujú environmentálne posolstvo. Obvykle sa však dajú nájsť nepriame väzby medzi vystavenými artefaktmi a zmenou podnebia, komunikovanie týchto posolstiev môže byť nekonvenčný, a preto aj atraktívny spôsob, ako osloviť široké publikum, ktoré sa normálne o túto tému nezaujíma.

V rámci všetkých partnerských krajín budeme pridávať vrstvy umeleckým výstavám. Partneri budú pracovať s vybraným múzeom, skúmať prepojenie medzi vystavovanými predmetmi a klimatickou zmenou. Napríklad, ako veľmi je alebo bude namaľovaná krajina ovplyvnená zmenou klímy? Ako veľmi sa zmení rozmanitosť ovocia v zátiší?

Táto aktivita bude taktiež zapájať návštevníkov, napríklad zanechaním písomných a video správ, bude návštevníkov povzbudzovať k uverejňovaniu príspevkov na sociálnych sieťach, aby ďalej šírili myšlienky, ktoré im výstava vnukla.

Túto aktivitu bude viesť maďarský partner CEEweb for Biodiversity.

Photo by Na mysli, z.ú.