Súbory cookies

Zber dát na našej webstránke

Naša webstránka využíva takzvané cookies. Ide o malý textový súbor, ktorý vášmu zariadeniu nespôsobí žiadne problémy. Môžu byť dočasne uložené počas návštevy webstránky (dynamické cookies) alebo sú ukladané permanentne do vášho zariadenia (trvalé cookies). Dynamické cookies sú automaticky zmazané keď ukončíte návštevu stránky. Trvalé cookies zostanú uložené na vašom zariadení, dokedy ich aktívne nevymažete, alebo nie sú automaticky zmazané vaším prehliadačom.

Cookies majú rôzne funkcie. Veľa z nich je v podstate nutných pre správne fungovanie webstránky (napríklad nákupný košík alebo prehrávanie videí). Zmyslom ostatných cookies môže byť analýza užívateľského správania alebo zobrazenie propagačnej správy.

Cookies, ktoré sú vyžadované pre transakciu elektronickej komunikácie (vyžadované cookies), alebo pre fungovanie určitých funkcií, ktoré chcete použiť (funkčné cookies; teda pridávanie vecí do košíka apod.), alebo tie, ktoré sú nutné pre optimalizáciu webstránky (teda cookies, ktoré poskytujú merateľný náhľad do správania návštevníkov webstránky), budú ukladané na základe článku 6 odseku 1 dohovoru GDPR, pokiaľ nie je citovaný iný právny základ. Operátor webstránky má pri uchovávaní cookies úprimný záujem, aby neprišlo k technickým chybám a zabezpečil technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie služieb. Ak bol vyžiadaný váš súhlas s ukladaním cookies, príslušné cookies sa ukladajú výlučne na základe získaného súhlasu (čl. 6 ods. 1 dohovoru GDPR); tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.