Partneri

National Society of Conservationists

Kto sme?

The National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary (NSC-FoE HU) je komunita viac ako 100 maďarských environmentálnych organizácií, ktorých hlavným cieľom je ochrana prírody a propagácia udržateľného vývoja. Členovia spoločenstva založeného v roku 1989, sú prítomné vo všetkých župách Maďarska a bojujú za ochranu našich prírodných hodnôt a prevenciu environmentálnych tlakov. NSC-FoE HU je členom rôznych Európskych a medzinárodných sietí, ako sú Friends of the Earth, CEE Bankwatch, CEEweb for Biodiversity, CAN Europe, Eurodad, European Environmental Bureau a IUCN

NSC-FoE HU je radikálnou organizáciou vo svojich princípoch: chceme upriamiť pozornosť občanov a politikov na príčiny environmentálnych problémov cez komunitné aktivity, autentické profesionálne podujatia, vedecky podložené štúdie a publikácie a cielený lobing. Neveríme v technické alebo povrchné politické riešenia, ale cítime potrebu radikálnej transformácie nášho myslenia, morálky a zároveň nášho systému výroby a spotreby. Príroda je pre nás veľkým celkovým prostredím okolo nás, zdrojom, z ktorého sa živíme, berieme tovar potrebný pre naše životy, ktorého sme súčasťou, nemáme nad ňou vládnuť, ale trvalo a udržateľne z nej prosperovať.

 

Naša práca

NSC-FoE HU má dlhoročné skúsenosti s obhajobou prírody a implementovaním projektov. Najnovšie sme pracovali na tom, aby sme pre Maďarskú centrálnu banku zostavili súbor odporúčaní pre zelenú obnovu s ohľadom na silný a rastúci dopyt verejnosti po nových spôsoboch, ktoré môžu viesť k ekonomickej obnove v Maďarsku. 

Popri tom sme sa tiež zaoberali obhajovaním tejto záležitosti prostredníctvom petície „Život-potvrdzujúca spoločnosť a ekonomika!“, ktorú už podpísalo viac ako 100 zainteresovaných strán z maďarskej spoločnosti – starostovia, profesori a akademici, biskupi, učitelia, aktivisti, umelci, predstavitelia občianskej spoločnosti atď. Preto dôrazne pracujeme podľa prísnych zásad:

  • Rozhodnutia sa musia prijímať predovšetkým v záujme bezpečnosti a pohody ľudí s cieľom uspokojiť nielen ich požiadavky, ale aj ich potreby;
  • Je potrebné brať do úvahy prírodné limity a absolútne znížiť využívanie zdrojov so zameraním sa skôr na dostatočnosť, ako na efektívnosť;
  • Musí sa posilniť nezávislosť Maďarska, sebestačnosť a odolnosť miestnych úrovní
  • Musí sa podporovať zodpovedné a etické správanie sociálnych a hospodárskych subjektov, väčšia spolupráca medzi nimi a demokratizácia hospodárstva.

 

Game on!

NSC-FoE-Hungary bude viesť vývoj edukačných materiálov s interaktívnym obsahom — kreatívne cvičenia so zámerom na podporu zmeny životného štýlu mládeže a ich rodín. Vzdelávacie balíčky budú distribuované pedagógom. Taktiež budeme zbierať vzdelávacie materiály pre žiakov stredných škôl, s cvičeniami, programovými nápadmi a metodológiou, ktorá sa má rozvíjať v súlade s nimi. Pre študentov vysokých škôl vytvoríme podklady, ktoré im umožnia zorganizovať akcie pre mládež alebo vzorové programy mentorstva. Budeme organizovať taktiež workshopy pre učiteľov a pedagógov, aby sme ich podporili v organizovaní aktivít/kampaní v ich školách/skupinách.

Ako partner projektu reprezentujúci Maďarsko, budeme cieliť na maďarskú mládež, robiť nábor mladých ambasádorov, zatiaľ čo budeme taktiež pracovať na prepojení múzejných výstav s klimatickou zmenou. Taktiež budeme implementovať lokálne Maďarské trasy v GeoQuest výzve a spolupracovať s improvizačnými divadlami na zapojení posolstva klimatickej krízy do vystúpení.

Nakoniec budeme organizovať tábory v divočine pre deti a mládež — s tematickým zameraním na klimatickú zmenu a jej prepojenie s úpadkom ekosystémov — a organizovať lobingové stretnutia, aby sme donútili maďarských politikov k akcii.