Aktivity

Stand-up show

Umenie je nepochybne jedným z najmocnejších spôsobov komunikácie. Odhaľuje spoločenské problémy, nádeje a túžby ľudstva, naše problémy. Prostredníctvom umenia sa môžeme učiť, môžeme sa dostať do kontaktu s našimi najvnútornejšími pochybnosťami a obavami a byť nútení postaviť sa im.

Umenie tak môže pomôcť sprostredkovať tak potrebné správy - aj menej vnímavému publiku.

Preto sme v projekte Game on! spolupracovali s komikom Janom Gorduličom na tvorbe jedného dielu programu Ťažký týždeň s Janom Gorduličom: Bude horúco.

Táto aktivita bude okrem Slovenska implementovaná aj v Bulharsku, Nemecku, Maďarsku a Litve a bude vedená maďarským partnerom CEEweb for Biodiversity.

Photo by Na mysli, z.ú.