Aktivity

Improvizačné divadlo

Umenie je nepochybne jedným z najmocnejších spôsobov komunikácie. Odhaľuje spoločenské problémy, nádeje a túžby ľudstva, naše problémy. Prostredníctvom umenia sa môžeme učiť, môžeme sa dostať do kontaktu s našimi najvnútornejšími pochybnosťami a obavami a byť nútení postaviť sa im.

Umenie tak môže pomôcť sprostredkovať tak potrebné správy - aj menej vnímavému publiku.

Preto budeme v projekte "Game on!" iniciovať spoluprácu s improvizačnými divadlami a stand-up komikmi, aby do svojich vystúpení zahrnuli správy o zmene klímy, jej vplyve na ľudí v Európe a na južnej pologuli a o udržateľných rozhodnutiach.

Táto aktivita bude implementovaná na Slovensku, v Bulharsku, Nemecku, Maďarsku a Litve a bude vedená maďarským partnerom CEEweb for Biodiversity.

Photo by Unsplash