Aktivity

Medzinárodný GeoQuest

"Šiel som do lesa, pretože som chcel žiť so zmyslom, čeliť iba podstatným prvkom života a vidieť či sa nedokážem naučiť, všetko, čo ma môže naučiť, aby som na smrteľnej posteli nezistil, že som vôbec nežil." — Henry David Thoreau, Americký poet, esejista, filozof a jeden z hlavných postáv trancendentalizmu.

Dobrodružstvo, jedna z hlavných hnacích síl rozvoja ľudstva naprieč dejinami. Od ciest Marca Polo po prvú plavbu okolo sveta Fernanda Magallanes, náš druh sa vždy tešil na stretnutie s neznámym, napriek našim obavám. Šiel von, za hranice nášho domova, našej dediny, našej krajiny. Je to hľadanie toho, čo nám môže náš svet ponúknuť.
Geokešing je vonkajšia rekreačná aktivita, ktorá spája presne to: uspokojí našu potrebu pozrieť sa za hranice nám známej krajiny. V geokešingovej výzve, účastníci využívajú GPS prijímač alebo mobilný telefón, spolu s inými navigačnými technikami, aby schovali a hľadali schránky, takzvané geokešky, na špecifických miestach označených súradnicami po celom svete.

Chceme uspokojiť potrebu po dobrodružstve a zároveň poskytnúť vedomosti o téme klimatickej zmeny, preto v rámci projektu "Game on!" spustíme medzinárodný GeoQuest, ktorý pomôže predviesť rôzne účinky zmeny klímy a jej prepojenia s naším prostredím. GeoQuest bude obsahovať rôzne hádanky o klimatickej zmene, jej dopadoch na ľudí, mestá a ekosystémy v partnerských krajinách. Každý dobrodruh ich bude riešiť na základe vodítok z ich okolia a následne nájde poklad.

Táto aktivita bude zameraná na viac ako 100 000 milovníkov prírody, ktorí sa už venujú geokešingu v partnerských krajinách, ale hádanky a rôznorodosť pátracích trás — niektoré budú v mestách — a ich medzinárodný aspekt sa tiež zameria na zatraktívnenie pre širšie, mladé publikum. Táto geokešingová výzva bude príležitosťou na prepojenie rôznych častí komplexného problému, problému zmeny klímy a jej dopadov na prírodu a ľudí.

Túto aktivitu povedie slovenský partner BROZ.

Photo by Na mysli, z.ú.