E-learning platform

CLIMATE COMPACT


Във времена, когато съществуването ни като вид е застрашено от климатичните промени, от изключително значение за бъдещето ни е да разберем какво представляват те и как да ги преодолеем. Затова в рамките на проект 'Game On!' разработихме Climate Compact - онлайн курс с отворен достъп по темата за климатичните промени, икономическите и социалните последици от тях в Европа и Глобалния Юг, връзката им с деградирането на екосистемите, както и ролята на комуникационните канали в противодействието срещу скептицизма относно климата.

Climate Compact е лесен за следване курс, който се основава на научни факти, и чрез него ще се запознаете с основите на климатичните промени и как те са свързани с нашия поминък, защитата на биологичното разнообразиe, справедливостта в областта на климата, замърсяването, икономиката и още много теми, разпределени в 12 урока:

 1. 1.  Въведение в климатичните промени и устойчивото развитие
 2. 2.  Общества
 3. 3.  Здраве
 4. 4.  Опазване на биоразнообразието
 5. 5.  Ползване на земята
 6. 6.  Ползване на водите
 1. 7.  Отпадъци и замърсяване
 2. 8.  Енергия
 3. 9.  Урбанизация
 4. 10.  Справедливост в областа на климата
 5. 11.  Икономика
 6. 12.  Политика

Регистрирайте се за курса на ‘Game on!’ Climate Compact, завършете го, получете сертификат за завършен курс и се присъединете към усилията ни за справяне с климатичната криза!МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК, ЗА ДА ПРЕМИНЕТЕ КУРСА CLIMATE COMPACT

Когато въведете данните си по-долу, ще получите потвърждение по електронната поща с допълнителни упътвания как да започнете курса.

Ако вече имате профил, моля, влезте.

Вход