Климатично образование
EduQuest Yourself!

Образованият ум е генезисът на развитието.
А един екологично образован ум е
генезисът на устойчивостта.

Интересувате ли се от изменението на климата?

Искате да повишите интереса на младите към климатичната криза, но ви липсват идеи как да ги ангажирате?

Тогава сте на точното място в точното време!

Изтеглете материалите от тук

Имайки предвид това, проект „Game On!“ разработи „Климатично образование – EduQuest Yourself!“ материали, с които да ангажирате младежите по интерактивен начин и така те лесно да учат за изменението на климата и устойчивостта. Този образователен пакет се фокусира върху ученето чрез преживяване, така че преподавателите, учителите и фасилитаторите да могат да включат участниците в учебния процес докато използват готовите програми.
Материалите са разделени на две части: лесни игри и сложни програми. Първият раздел се фокусира върху вдъхновяващи игри, свързани с темите за опазване на природата. Те са чудесна загрявка за сериозните теми, като последиците от изменението на климата, опазването на биоразнообразието или значението на екосистемните услуги. Вторият раздел помага да се навлезе дълбоко в комплексността на климатичните промени и устойчивия начин на живот, насърчавайки развитието на систематична перспектива на участниците. Приложенията към програмите могат да бъдат намерени във втората фаза на учебния материал.

Готови ли сте да гемифицирате изменението на климата? Нека да разгледаме Климатично образование - EduQuest Yourself!Изтеглете материалите от тук