Партньори

Lithuanian Fund for Nature

Кои сме ние?

Lithuanian Fund for Nature (LiFN) е основан през 1991 г. и е една от първите природозащитни организации в Литва. Фондът се специализира в защитата на редки и застрашени видове, като възстановява техните местообитания. Освен това организацията редовно провежда кампании и събития за ученици, като им помага да опознаят околната среда, в която живеят, и повишава осведомеността относно природата, както и относно влиянието на замърсяването около нас.

 

Нашата работа

В момента LiFN участва в 4 големи проекта. Един от тях е свързан с възстановяването на торфищата в Литва, с което се спомага и за улавянето на CО2 във влажни торфища. Друг проект, който изпълняваме, е насочен към опазването на редкия бръмбар Osmoderma eremita. Видът живее единствено в много стари дъбове, а чрез усилията за спасяването му ще бъдат защитени и старите дървета от сеч. Също така участваме в повишаването на осведомеността относно прекомерния риболов на определени видове риба през последните години, като занапред искаме временно да им „дадем почивка“ и да насочим вниманието си към други видове или храни.

 

Game On!

Lithuanian Fund for Nature ще организира улични събития за младежи в Литва, а също и ще насърчи младите посланици да търсят идеи за положителни промени и да изискат от политиците да предприемат действия. Заедно със словашкия партньор BROZ ще организираме геокешинг предизвикателство, а в сътрудничество с Latvian Fund for Nature ще разработим и публикуваме ръководство за организаторите на фестивали за това как да направят големите летни събития по-устойчиви.