За проекта

Проектът „Game On! Don’t let climate change end the game“ е инициатива на консорциум от 10 партньори от 8 държави в Централна и Източна Европа. Целта е младите хора по света да се активизират и да се реагира на екзистенциалната заплаха, която климатичните промени представляват за бъдещето на човечеството. Проектът се реализира благодарение на съфинансирането по механизма за образование и повишаване на осведомеността по въпросите на развитието (DEAR).

В Консорциума сме твърдо убедени, че със своята мотивация и силата на волята си младото поколение може да даде тласък на неотложната системна промяна, необходима за преодоляване на рисковете, произтичащи от промените в климата. Ето защо целта на проекта е да събуди енергията на младото поколение на регионално и глобално равнище посредством игрови подход, като първоначално се обърне внимание на три основни области: опазване на биологичното разнообразие, приспособяване и смекчаване и справедливост в областта на климата.

Започнахме да разработваме различни продукти — от геокешинг и настолни игри до музейни изложби и театрални постановки, — за да повишим осведомеността относно проблемите с промените в климата и техните решенията, както и за да насърчим хората масово да започнат да изискват и да предприемат необходимите промени.

Това е играта с климата за нашето оцеляване. Трябва да я спечелим.

Правила на играта за климата

Макар и климатичните промени да представляват широк набор от заплахи за всички форми на живот на планетата, фокусът на проекта ще бъде насочен към три основни проблема: