Продукти

Музейни изложби

Големите изложби на произведения на изкуството могат да привлекат десетки хиляди посетители, а също и голямо медийно внимание, но обикновено не служат за предаване на екологични послания. Между артефактите и климатичните промени обаче може да се открие непряка връзка и представянето на подобни послания може да се окаже нетрадиционен, но и атрактивен начин да се достигне пряко до публика, която не се вълнува конкретно от проблема, но е многобройна.

Ето защо екипът на проекта „Game On!“ ще работи за добавянето на нови пластове в измеренията на съществуващи изложби на произведения на изкуството в партньорство с музеи във всички държави партньори. Националните партньори ще изпълнят тази дейност в сътрудничество с избран музей, като изследват връзките между изложените артефакти и изменението на климата. Например: каква част от нарисувания пейзаж ще бъде засегната от промените в климата? Колко от плодовете в натюрморта ще изчезнат?

Дейността ще бъде предприета и с цел да подтикне посетителите на изложбата да извършат едно обикновено действие, докато разглеждат експозицията, като например да оставят писмено или видео съобщение; ще бъдат насърчени да споделят публикация в социалните медии и т.н.; да размишляват върху идеите, с които са се сблъскали, и да ги разпространят.

Тази дейност ще бъде ръководена от унгарския партньор CEEweb for Biodiversity.

Photo by Na mysli, z.ú.