Продукти

Ръководство за „зелени“ фестивали

Както пеят „Куийн“, „The show must go on“, шоуто продължава, но трябва да бъде в по-зелени багри. Без съмнение фестивалите и концертите са повод за радост, добро настроение и положителна енергия. Затова са и притегателна точка за младите хора навсякъде по света. За съжаление, в държавите от Централна и Източна Европа тези мероприятия обикновено имат голям въглероден отпечатък.

На какво се дължи това? Наред с други фактори причината е в употребата на чаши и прибори за еднократна употреба, липсата на разделно събиране на отпадъци, необмислено планиране на кетъринг и други.

Макар и да има примери за въвеждане на по-природосъобразни практики при някои фестивали, стандартизиран подход за това все още няма. По тази причина в рамките на проекта „Game On!“ ще бъде изготвено ръководство за организаторите на фестивали относно провеждането на „по-зелени“ културни събития.

Наръчникът ще бъде разпространен сред организаторите на фестивали и концерти в цяла Европа, като партньорите ще имат целта да установят сътрудничество с един конкретен фестивал и да насърчат организаторите му да го направят по-природосъобразен. Това начинание ще се изпълнява паралелно с ангажирането на млади доброволци и млади посланици и ще включва по-всеобхватни действия за повишаване на осведомеността сред широката публика.

Тази дейност ще бъде ръководена от латвийския партньор Latvian Fund for Nature.

Photo by Na mysli, z.ú.