Партньори

Latvijas Dabas fonds

Кои сме ние?

The Latvian Fund for Nature (LFN) е една от най-големите и най-опитните неправителствени природозащитни организации в Латвия. Вече 30 години LFN изпълнява редица проекти с цел защита и опазване на видовете и местообитанията в Латвия.

 

Нашата работа

Освен че се занимава с природозащитни действия и проекти — възстановяване на пасища, защита на орли или подобряване на условията в местообитанията — LFN участва и в проекти за мониторинг на природата и разработва природозащитни планове за защитените територии. Също така активно се ангажираме с изготвянето на природозащитни политики, защитаваме интересите на природата и обществото и се стремим да постигнем горски и земеделски практики, които да са щадящи към биологичното разнообразие. Организацията с огромно желание развива образователна дейност и е добре позната с висококачествената картина на уеб камерите, които предават на живо от гнездата на защитени видове.

 

Game On!

За LFN проектът „Game On!“ представлява възможност за подреждане на парченцата в общия пъзел и за разговор с младите хора по темата за климатичните промени и биологичното разнообразие. Природата ни е необходима, за да ни предпази от въздействието на изменението на климата, а в нея ще открием едно от решенията.

Затова ще съчетаем експертните си познания за биоразнообразието и за представянето на теми, свързани с природата, за да създадем един силен екип от млади активисти в областта на климата, които ще разпространят посланието за климатичните промени и ще вдъхновят предприемането на действия. Освен създаването на мрежа от млади посланици на климата в Латвия, организиране на дискусии и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността, LFN ще работи за природосъобразността на фестивалите чрез създаването на ръководство. Ще организираме още зелени лагери за младежи и ще работим в тясно сътрудничество с всички партньори, за да изпълним целите по проекта.