Партньори

PersonaR

Кои сме ние?

PersonaR е консултантска агенция по стратегическо общуване, която изключително се ангажира да помага на предприятия и организации да насочат комуникационните си стратегии към постигане на бизнес целите си.

 

Нашата работа

Западният начин на мислене относно управлението на един бизнес значително се различава от възприетия в Централна и Източна Европа. Възможностите на пазара също се измениха заради технологиите. С цел приспособяване към тази ситуация ние предлагаме решения, които се основават на статистиката. Приложимите методики са много. Ние ви помагаме да разработите методологията и стратегията, които най-добре да съответстват на пазара в Централна и Източна Европа и на съответната целева група.

Внедряваме комуникационните процеси в процесите на управление. Работим в тясно сътрудничество с клиентите си, за да сме сигурни, че те разбират как функционира пазарът на медиите и комуникациите. Същевременно обръщаме внимание на същността на тяхната бизнес/работна стратегия. В резултат на това работим с обединени сили по комуникационната стратегия, което е предпоставка за успех.

Като консултант по стратегията една от основните ни задачи е да гарантираме, че внимателно планираната комуникационна стратегия ще бъде изпълнена от най-подходящите партньори. Ако е необходимо, може да помогнем и с подбора на подходящите агенции, нещатни професионалисти, да подпомогнем работата им, а също и да прегледаме процесите, като същевременно работим по всички комуникационни цели. Освен това ви показваме как да използвате потенциала и да избегнете проблемите. По този начин гарантираме, че комуникацията по време на периода на кампанията ще е в подкрепа на вашите бизнес цели.

 

Game On!

Координирането на комуникационна кампания, която обхваща няколко държави, не е лесна задача. Всяка държава е изправена пред своите предизвикателства в общуването, което затруднява синхронизирането на комуникационните дейности на държавите партньори. Ние с удоволствие приемаме подобни предизвикателства, защото в това сме се обучавали през последните 15 години. Благодарение на международния ни опит сме готови да поемем задачи по управление на проект за международни кампании.

В рамките на проекта „Game On!“ ние отговаряме за:

  • комуникационната стратегия (за съдържанието и визуалната идентичност);
  • управление на основните профили в социалните мрежи;
  • преглед и координиране на комуникационните дейности на всички партньори по проекта;
  • предоставяне на услуги (консултантски и по изпълнението на проекта) за партньорите по проекта, когато е необходимо;
  • анализ и оценка на комуникационните дейности въз основа на цели и ключови показатели за ефективност.

PersonaR също така управлява разработването и пускането в действие на мобилното приложение MyImpAct.earth.