Продукти

Настолна игра

Често пъти настолните игри са много повече от форма на развлечение или състезание. Докато играем, ние се учим да внимаваме, да изготвяме стратегии, да бъдем любознателни, да се движим с мисъл и увереност по игралното поле, за да постигнем крайната цел: да спечелим.

По този начин научаваме много за себе си и за това какво можем да постигнем.

Ето защо в рамките на проекта „Game On!“ ще бъде разработена настолна игра по темата за промените в климата и влиянието им както в Европа, така и в развиващите се държави от южното полукълбо.

Целевата аудитория ще бъдат деца и възрастни (12+), като играта ще бъде преведена на езиците на всички държави партньори с цел масово разпространение от различни доставчици.

Тази дейност ще бъде ръководена от чешкия партньор Na Mysli.

Photo by Na mysli, z.ú.