Партньори

Christliche Initiative Romero

Кои сме ние?

Christliche initiative Romero (CIR) защитава трудовите и човешките права от 1981 г. насам. Нашата работа е с фокус върху Централна Америка и е в подкрепа на движения и организации в Никарагуа, Ел Салвадор, Гватемала и Хондурас. Освен това подкрепяме кампании и образователни дейности в Германия.

Целта ни е да изградим връзка между държавите от развиващите се държави на юг и Германия. Подобно на нашия кръстник, архиепископ Оскар Ромеро от Салвадор — чийто живот беше внезапно прекъснат заради борбата му срещу бедността и социалната несправедливост в Ел Салвадор — CIR неуморно се противопоставя на несправедливостта и защитава бедните.

 

Нашата работа

Изменението на климата е една от многото области, в които работи CIR. Макар и жителите на централноамериканския сух коридор да са отговорни за малка част от световните емисии на парникови газове, този регион вече е силно засегнат от климатичните промени. По тази причина CIR работи за повишаването на осведомеността относно тази несправедливост и оказва подкрепа на местни партньорски организации по линия на проекти за приспособяване.

 

Game On!

С цел да представи гледната точка на развиващите се държави на юг в рамките на проекта „Game On!“ CIR ще организира две мисии за търсачи на факти в Централна Америка, в които ще участват журналисти, инфлуенсъри и млади посланици от всички осем държави. Освен това CIR приканва активистите и специалистите по климатичните промени от централноамериканските държави да посетят Европа, за да споделят своята гледна точка относно промените в климата и ефекта от тях.

CIR също така ще адаптира съществуващи събития и материали, разработени от другите партньори. Ще предоставим образователни материали и ще създадем настолна игра по темата за климатични промени, ще организираме работилници за млади посланици, импротеатър, музейна изложба и събития за лобиране в Германия.

На по-късен етап от проекта CIR ще ръководи изготвянето на петиция на равнище ЕС, която да бъде обвързана със срещите за лобиране.