Партньори

Milvus Group

Кои сме ние?

Milvus Group е неправителствена организация и организация с нестопанска цел за защита на птиците и природата, която работи в областта на природозащитата, образованието, научноизследователската дейност и консултациите, за да направи Румъния едно по-добро място за птиците, природата и хората.

 

Нашата работа

Milvus е основана през 1991 г. и първоначално започва работа като клон на Румънското орнитологично дружество (SOR/BirdLife Romania). Тя стартира и координира национални и международни проекти, разширява обхвата на дейностите си и така през 2001 г. става независима организация. Програмите ни са научно аргументирани, координират се от експерти (много от нашите членове са биолози, докторанти, студенти по биология и екология) и в тях се ангажират доброволци.

 

Game On!

Желанието на организацията е да живеем в свят, където хората съжителстват в хармония с природата, без да я експлоатират, където природата е една от най-големите ценности и където всички имат достойно поведение. Работим всекидневно за опазването на природното наследство на Румъния. Правим го чрез повишаване на осведомеността сред хората, защита за застрашените видове, прилагане на законите и същевременно участие в разработката на природозащитните политики. По тази причина Milvus ще се съсредоточи върху създаването на млади посланици в Румъния, като същевременно повишава осведомеността в страната посредством зелените ни лагери, дейности по лобиране и реклама на продуктите на проекта.