Продукти

Зелени лагери

Дивото ни зове! Нека опънем палатка и погледнем към обсипаното със звезди небе. Нека преоткрием връзката си с природата.

Зелените лагери ще бъдат несравнима възможност да се върнем към корените си и да научим повече за тях. Екосистемните услуги и връзката им с хората, решенията, които взимаме за начина си на живот – всичко това е част от естествените ни отношения с околната среда.

Затова в рамките на проекта „Game On!“ ще бъдат организирани общо 52 зелени лагера, които са насочени към деца и младежи в 7 от държавите партньори. Зелените лагери ще бъдат проведени през лятото и ще са с фокус върху тема в областта на климатичните промени и връзката им с влошаването на екосистемите.

Опитни възпитатели ще ангажират децата и младежите с интерактивни упражнения и доброволчески акции, свързани с тематиката на проекта.

Младите посланици от различни държави ще участват в зелени лагери за млади посланици и по този начин ще се създадат условия за международен обмен и учене един от друг.

Всеки национален партньор ще ръководи тази дейност в собствената си страна.

Photo by Na mysli, z.ú.