Продукти

Югът говори

Под „развиващите се държави от южното полукълбо“ разбираме държавите, които се намират под разделителната линия на Севера и Юга, от чиято друга страна стоят развитите държави в северната част на земното кълбо. Развиващите се държави от южното полукълбо се определят като новоиндустриализирани или такива, които са в процес на индустриализация, и чиято история често е свързана с колониализъм, наложен от северните държави, предимно европейски.

В борбата, която човечеството ще поведе срещу климатичните промени, рискът за развиващите се държави от южното полукълбо е най-голям, въпреки че те носят най-малка отговорност за задълбочаващата се криза с изменението на климата.

Ние от проекта „Game On!“ осъзнаваме колко е важно да погледнем отвъд границите и да се вслушаме в онези, които имат най-голяма нужда да бъдат чути.

По тази причина ще поканим лектори от централноамерикански държави, които да споделят опита си с климатичните промени и тяхното въздействие върху обществото и околната среда. Те ще посетят много от държавите партньори и ще участват в обществени мероприятия, на които ще се срещнат с млади хора, млади посланици и инфлуенсъри от социалните медии, за да разкажат за разнообразния житейски опит, който имат в контекста на изменението на  климата и на преодоляването от тяхното въздействие.

Също така гостите от развиващите се държави на юг ще участват в интервюта за радиото, телевизията и вестниците, като така ще се допринесе за събитията за лобиране в рамките на проекта.

Тази дейност ще бъде ръководена от германския партньор Christliche Initiative Romero (CIR).

Photo by Na mysli, z.ú.