Продукти

Югът говори

Под „развиващите се държави от южното полукълбо“ разбираме държавите, които се намират под разделителната линия на Севера и Юга, от чиято друга страна стоят развитите държави в северната част на земното кълбо. Развиващите се държави от южното полукълбо се определят като новоиндустриализирани или такива, които са в процес на индустриализация, и чиято история често е свързана с колониализъм, наложен от северните държави, предимно европейски.

В борбата, която човечеството ще поведе срещу климатичните промени, рискът за развиващите се държави от южното полукълбо е най-голям, въпреки че те носят най-малка отговорност за задълбочаващата се криза с изменението на климата.Ние от проекта „Game On!“ осъзнаваме колко е важно да погледнем отвъд границите и да се вслушаме в онези, които имат най-голяма нужда да бъдат чути.

В рамките на проекта, ние дадохме думата на  лектори от централноамерикански държави, които да споделят опита си с климатичните промени и тяхното въздействие върху обществото и околната среда и съдействахме те да се срещнат с представители на Европейския парламент. Млади хора и инфлуенсъри от социалните медии се превърнаха в посланици на климата, като посетиха Гватемала и Хондурас и разказаха за промените в начина на живот и заплахите за хората в тези страни, в следствие от климатичната криза.

Вижте тук разказ за мисията на Венцеслава Кожухарова и Михаил Петров до Гватемала:

Гватемала: Мечтата на един фермер за храна и климатичните промени, които я застрашават

Водата - извор на живот и липсващ ресурс във високопланинските общности в Гватемала 

Важна част от проекта е възможността да разкажем от "първа ръка" за случващото се в най-ощетените държави, както и да информираме хората в България чрез медиите. Чуйте разказите на двама от нашите посланици за климата:

Интервю на Рада Бонева за участието й в проект Climate Game on: Трябва да спрем да консумираме така, сякаш няма утре 

Интервю на Венцеслава Кожухарова за участието й в проект Climate Game on: Глобалният север дължи помощ на Юга заради климатичните промени, които причинява

Научете повече за Глобалния юг от нашето изследване, ръководено от Christliche Initiative Romero (CIR):

Медиен пакет за журналисти "Климатичната криза в Централна Америка" (на български език)

 

 

Photo by Na mysli, z.ú.