Продукти

Мобилно приложение

Хората преди всичко са същества с навици. За съжаление, в повечето случаи имаме лоши такива. В същото време обаче имаме капацитета да променим навиците си и начина си на живот.

Във времена, когато придобиваме голяма част от познанията си за света през екраните на смартфона, екипът на проекта „Game On!“ реши да разработи мобилно приложение с фокус върху положителната промяна в начина на живот. Чрез приложението потребителите ще получават информация и ще четат истории за климатичните промени, а чрез предизвикателства под формата на игри ще могат да вземат по-съзнателни решения за намаляване на личния си въглероден отпечатък, докато се състезават с други.

Потребителите ще могат да записват дейностите си в приложението и така ще имат възможност да изчислят въздействието си върху околната среда, като това ще им послужи като стимул. В мобилното приложение ще бъде включена и опция „Дари“ с цел подпомагане на дейности за борба с климатичните промени в развиващите се държави на юг. По този начин действията, които потребителите предприемат за промяна в начина си на живот, ще добият едно по-глобално измерение.

Разработването на приложението е подкрепено със задълбочено изследване и се ръководи от екип от учени по поведенчески науки, професионалисти в сферата на игрите и специалисти по изкуствен интелект.

Тази дейност ще бъде ръководена от унгарския партньор PersonaR

Photo by Na mysli, z.ú.