Продукти

Електронна образователна платформа

Стара китайска поговорка гласи: „Тези, които не са учили на младини, ще се косят, когато им потрябват знания.“

Във времена, в които съществуването ни е застрашено от климатичните промени, изключително важно за бъдещето ни е да разберем какво представляват те и как да ги преодолеем. Затова е задължително да се образоваме по темата.

В тази връзка в рамките на проекта „Game On!'“ ще бъде разработен онлайн курс за промените в климата, за социалните и икономически ефекти, които те оказват в Европа и в развиващите се държави в южното полукълбо, за връзката им с влошаването на екосистемите и за ролята на общуването в противодействието на скептицизма по отношение на климата.

Освен че ще бъде подкрепен с научни доказателства, курсът ще бъде на достъпен език, лесен за възприемане от млади хора, които нямат познания за климатичните промени или научен опит по темата. Целта ни е да привлечем интереса на младите към проблема с изменението на  климата, като ги насърчим да възприемат аналитичен подход към процесите в науката и обществото по привлекателен, интерактивен начин.

При изпълнение на всички задачи и завършване на онлайн обучението участниците ще получат сертификат.

Тази дейност ще бъде ръководена от унгарския партньор CEEweb for Biodiversity.

Photo by Na mysli, z.ú.