Продукти

Образователни материали

„Семенцето на развитието покълва в образования ум." А семенцето на устойчивото развитие поккълва в образования по темата за климатичните промени ум.“

Именно с това мото екипът на проекта „Game On!“ започна разработването на образователни материали, насочени към младежите между 10 и 25-годишна възраст. Те ще бъдат основани на интерактивни упражнения с фокус върху насърчаването на малките деца и техните семейства да се опитат да направят устойчиви промени в начина си на живот.

Учебните пособия ще бъдат предоставени на възпитателите на английски и на езиците на 8-те държави партньори както в хартиен, така и в електронен формат. Освен това ще бъдат осигурени достъп до съответните портали и помощ за сътрудниците по проекта.

Във всички държави партньори ще бъдат проведени семинари за възпитатели и учители, като те ще бъдат насърчени да организират дейности и кампании в училищата и съответните институции.

Тази дейност ще бъде ръководена от унгарския партньор National Society of Conservationists/Friends of the Earth Hungary.

Photo by Na mysli, z.ú.