Продукти

Международната игра GeoQuest

„Отидох в гората, защото исках да живея по своя воля, да виждам само същината на живота и да се опитам да извлека всичко от нея, та като удари часът ми, да не се окаже, че изобщо не съм живял“ — Хенри Дейвид Торо, американски поет, есеист, философ и един от водещите фигури в направлението трансцендентализъм.

Приключението е един от основните двигатели на развитието на човечеството. От пътешествията на Марко Поло до първата обиколка на света на Фернандо Магелан нашият вид винаги е бил готов да се изправи пред непознатото въпреки страховете си. Готови сме да излезем, да напуснем границите на къщата, на селото, на държавата си. Търсим това, с което светът може да обогати развитието ни.

Геокешингът е игра на открито, която включва именно това: да удовлетвори желанието ни да търсим отвъд познатото. Участниците в геокешинг използват GPS приемник или мобилно устройство, както и други навигационни техники, за да скрият и търсят контейнери, които се наричат „геокешове“ или „кешове“, на места по целия свят, чиито координати отбелязват.

С цел да утоли жаждата за приключения на хората, като същевременно предостави информация по темата за климатичните промени, екипът на проекта „Game On!'“ ще разработи международната игра GeoQuest, чрез която нагледно ще представи различните ефекти от изменението на климата и връзката им с околната среда. Предизвикателството GeoQuest ще се състои от загадки, свързани с промените в климата, ефектът върху хората, градовете и екосистемите в държавите партньори. Всеки приключенец ще бъде поканен да ги разреши с помощта на улики от околната среда, които ще го отведат до съкровище.

Тази дейност ще бъде насочена към повече от 100 000 природолюбители, които вече участват в геокешинг в държавите партньори, но чрез загадките и маршрутите — някои от които ще бъдат в градовете — и международното измерение на играта ще се спомогне за привличането на по-широка публика от млади хора. Геокешингът ще бъде възможност за свързване в едно на отделните аспекти от един сложен проблем — климатичните промени и тяхното въздействие както върху природата, така и върху хората — като по този начин ще се подобри изживяването на потребителите и те ще бъдат насърчени да се образоват по темата.

Тази дейност ще бъде ръководена от словашкия партньор BROZ.

Photo by Na mysli, z.ú.