Smluvní podmínky

Tyto Smluvní podmínky uvádějí podmínky a pravidla užívání internetové stránky projektu 'Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu'.

'Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu' má sídlo v:

Széher út 40 Budapešť
1021 - Pest , Maďarsko

Předpokládáme, že vstoupením na tuto webovou stránku souhlasíte se Smluvními podmínkami v plném rozsahu. Pokud se Smluvními podmínkami uvedenými na této stránce nesouhlasíte, nepokračujte v užívání webových stránek projektu 'Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu'.

Následující terminologie se vztahuje na tyto Smluvní podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů, Vyloučení odpovědnosti a všechny Dohody: “Klient”, “Vy” a “Vaše” odkazuje na vás, člověka, který si zobrazuje tyto stránky a souhlasí se Smluvními podmínkami firmy. “Firma”, “My”, “Naše” a “Náš” odkazuje na naší firmu. “Strana”, “Strany”, nebo “My” odkazuje na Klienta i nás, nebo na žádného z nás. Všechny podmínky se vztahují na nabídku, přijetí a úhradu platby nezbytnou k provedení procesu naší pomoci Klientovi nejvhodnějším způsobem, ať už formálními schůzkami s pevnou dobou trvání, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, za výslovným účelem splnění potřeby Klienta v souvislosti s poskytováním uvedených služeb / produktů Společnosti v souladu s platnými právními předpisy Maďarské republiky. Jakékoliv použití výše uvedené terminologie, nebo jiných slov v singuláru, plurálu, s velkým/malým písmenem, a/nebo on/ona/oni, je považováno za zaměnitelné.

Soubory cookies

Používáme Soubory cookies. Používáním webové stránky projektu “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu.” souhlasíte s používáním Souborů cookies, na základě Zásad ochrany osobních údajů projektu 'Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu'.

Většina moderních interaktivních webových stránek používá Soubory cookies, které nám umožňují získávat uživatelské údaje při každé návštěvě. Soubory cookies jsou používány v některých oblastech našeho webu, aby umožnily funkčnost této oblasti a její snadné použití návštěvníky stránek. Někteří z našich přidružených / reklamních partnerů mohou také používat Soubory cookies.

Licence

Pokud není řečeno jinak, projekt “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu.” a/nebo poskytovatelé jeho licencí, vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům projektu  “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu.”. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Pro vaši vlastní potřebu můžete prohlížet a/nebo tisknout stránky z http://climategame.eu, není-li ve Smluvních podmínkách uvedeno jinak.

Nesmíte:

 • Znovu publikovat materiály z internetové stránky http://climategame.eu
 • Prodávat, pronajímat nebo poskytovat licenci k materiálům z internetové stránky 
 • Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiály z internetové stránky http://climategame.eu
 • Distribuovat obsahy projektu 'Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu' (pokud není obsah specificky vytvořen pro distribuci).

Zveřejňování hypertextového odkazu na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Distributoři online adresářů, pokud nás uvedou v adresáři, mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jako by odkazovali na webové stránky jiných kótovaných společností; a
 • Celosvětově uznávané firmy, s výjimkou neziskových organizací poskytujících právní služby, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmí uvádět hypertextové odkazy na naši webovou stránku.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, publikace, nebo na jiné informace o webové stránce pokud odkaz: (a) není žádným způsobem zavádějící; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorování, podporu nebo schvalování odkazující strany, jejích produktů, nebo služeb; a  (c) hodí se do kontextu odkazující strany.

Na základě vlastního uvážení můžeme posuzovat a schvalovat další žádosti o odkazování od následujících typů organizací:

 • obecně známé zdroje spotřebitelských a/nebo obchodních informací, jako například   Obchodní komory, American Automobile Association, AARP a Organizace na ochranu spotřebitelů;
 • komunitní stránky dot.com;
 • asociace a jiné společnosti zastupující charity, včetně charitativních stránek,
 • online distributoři adresářů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a jiné konzultační firmy jejichž primárními klienty jsou firmy; a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti na odkazy od těchto organizací schválíme pokud shledáme že: (a) se odkaz nepříznivě neprojeví na nás nebo na našich akreditovaných podnicích (například obchodní sdružení nebo jiné organizace zastupující podezřelé druhy podnikání, jako jsou příležitosti pro práci doma, nebudou schválené); (b) s organizací nemáme špatné vztahy, (c) přínos pro nás spojený s viditelností hypertextového odkazu převažuje nad neuvedením projektu “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu.” (d) pokud je odkaz uveden jako obecný zdroj informací nebo je jinak v souladu s redakčním obsahem v bulletinu nebo podobném produktu, který podporuje poslání organizace.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, publikace, nebo na jiné informace o webové stránce pokud odkaz:(a) není žádným způsobem zavádějící; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorování, podporu nebo schvalování odkazující strany, jejích produktů, nebo služeb; a (c) hodí se do kontextu odkazující strany.

Pokud jste mezi organizacemi uvedenými v odstavci 2 výše a máte zájem o odkaz na naše webové stránky, informujte nás o tom zasláním e-mailu na adresuoffice@ceeweb.org.Uveďte, prosím, své jméno, jméno vaší organizace, kontaktní informace (například e-mail a/nebo telefonní číslo), URL vaší stránky, seznam všech URL stránek, na kterých hodláte odkazovat na naši webovou stránku a seznam URL našich stránek, na které chcete odkazovat. Odpověď se pokusíme vyřídit do 2-3 týdnů.

Schválené organizace mohou dávat hypertextový odkaz na naše webové stránky těmito způsoby:

 1. Použitím našeho obchodního jména; nebo
 2. Použitím jednotného vyhledávače zdrojů (webová adresa), na který je odkazováno; nebo
 3. Použitím jakéhokoliv jiného popisu našeho webu nebo materiálu, na který je odkazováno, pokud to dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránce odkazující strany.

  Nebudou povoleny žádné odkazy na logo, nebo jiné umělecké dílo projektu “Hra o klima! Na tohu před změnou klimatu.” bez licenční známky.

I-Snímek

Bez předchozího, písemného souhlasu nesmíte vytvářet klíčované snímky na našich webových stránkách ani používat jiné techniky, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Práva vyhrazena

Vyhrazujeme si právo kdykoliv a podle vlastního uvážení požádat o odstranění všech odkazů nebo jakéhokoli konkrétního odkazu na naši webovou stránku. Přijetím podmínek souhlasíte, že na základě takové žádosti okamžitě odstraníte všechny odkazy na naši webovou stránku. Dále si vyhrazujeme právo kdykoliv změnit podmínky a zásady odkazování. Pokračováním v odkazování na naši webovou stránku souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Smluvními podmínkami.

Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud zjistíte, že jakýkoli odkaz na naší webové stránce nebo jakákoli odkazovaná webová stránka je z jakéhokoli důvodu nevhodná, můžete nás v této věci kontaktovat. Posoudíme žádost o odstranění odkazů, ale nebereme na sebe povinnost jej odstranit, nebo vám odpovědět.

Přestože se snažíme zajistit, aby informace na této webové stránce byly správné, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; nezavazujeme se ani k zajištění stálé dostupnosti webové stránky ani k průběžnému aktualizování materiálů uveřejněných na těchto webových stránkách.

Odpovědnost za obsah

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah, který se objeví na vaší webové stránce. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a budete hájit všechny naše nároky vyplývající nebo založené na obsahu vašich webových stránek. Na vaší webové stránce a na žádné stránce obsahující kontext se nesmí objevit žádné odkazy na obsah nebo materiály, které mohou být interpretovány jako urážlivé, obscénní nebo trestné, nebo které jinak porušují nebo obhajují porušení jakéhokoliv práva třetí strany.

Vyloučení odpovědnosti

V maximální míře povolené platným právem vylučujeme veškerou reprezentaci, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a jejich používání (včetně, všech zákonných záruk týkajících se uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel a / nebo používání přiměřené péče a dovedností). Nic z tohoto vyloučení odpovědnosti nebude:

 1. limitovat nebo vylučovat naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění v důsledku nedbalosti;
 2. limitovat nebo omezovat naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo nepravdivé prohlášení;
 3. omezit jakoukoli z našich nebo vašich odpovědností jakýmkoliv způsobem, který není povolen platnými zákony; nebo
 4. vyloučit jakoukoli z našich nebo vašich odpovědností, které nemohou být vyloučeny podle platných zákonů.

Omezení a vyloučení odpovědnosti stanovené v této části a jinde v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí všechny závazky vzniklími na základě vyloučení odpovědnosti nebo ve vztahu k předmětu tohoto vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vzniklých na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) a porušení zákonné povinnosti.

Informace a služby na této webové stránce jsou poskytovány bezplatně, neneseme odpovědnost za žádné ztráty ani škody jakékoli povahy.