O projektu

Projekt ‘Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu’ je iniciativa společenství deseti partnerů z osmi zemí střední a východní Evropy. Cílem je aktivizovat mladé lidi po celém světě a umožnit jim reagovat na zásadní hrozby, které změna klimatu představuje pro budoucnost lidstva. Tento projekt je podpořen spolufinancováním z programu Rozvojového vzdělávání a zvyšování informovanosti (DEAR).

Společenství věří v sílu mladých lidí a jejich chuť prosazovat nezbytné změny, které si klimatické problémy a jejich (ne)řešení žádají.
Snažíme se probudit energii nejen v naší části Evropy, ale nakonec i po celém světě a to pomocí tzv. gamifikace – metody, která poukazuje na problémy pomocí hry. Tímto přístupem se budeme v projektu snažit postihnout tři základní oblasti: zachování biodiverzity, adaptaci a zmírnění dopadů a klimatickou spravedlnost.

Začali jsme vyvíjet různé aktivity. Počínaje geocachingem a deskovými hrami, až po výstavy v muzeích a divadelní hry. Chceme zvýšit povědomí lidí a chceme je také přimět k tomu, aby vyžadovali a sami se účastnili procesů, které v boji proti změně klimatu nezbytně potřebujeme.

Hra o klima, je hra o přežití. Prohra nepřipadá v úvahu.

Pravidla hry o klima

Změna klimatu ohrožuje život na Zemi mnoha způsoby, tento projekt se však bude zabývat především třemi hlavními problémy: