Partneři

BROZ

Kdo jsme?

BROZ je nevládní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody. Působí v oblastech Natura 2000 po celém Slovensku. NAŠÍ MISÍ je uchovávat cenné přírodní oblasti a zastavit degradaci přirozených prostředí a ztrátu biologické rozmanitosti – je to jedna z nejtěžších misí naší doby. Věnujeme se také zvyšování povědomí o environmentálních otázkách, a to jak globálních, tak i místních.

Naše práce

Ochrana biodiverzity je pro nás vždy to nejdůležitější. Náš přístup je komplexní. Provádíme ochranné akce suchozemských a sladkovodních stanovišť, které mají konkrétní a hmatatelné výsledky. Naše snažení směřujeme na ochranu a osvětu v oblasti důležitosti řek, mokřadů, lužních lesů a příbřežních niv, nejen kvůli ochraně přírody, ale kvůli ochraně společnosti jako takové.

 

Hra o klima!

Jako ochránci přírody, kteří jsou každý den v terénu, vidíme dopady lidské činnosti a změny klimatu na přírodní ekosystémy opravdu neustále. O to naléhavěji cítíme nutnost zvyšovat povědomí o klimatické změně – a to zejména u mladší generace – tak, abychom se poučili z minulosti, neopakovali stejné chyby a napravili ty, které jsme už napáchali.

U projektu “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” se těšíme na podporu úsilí mladých aktivistů a vyslanců přírody, a pořádání táborů, s cílem přivést lidi zpátky k přírodě. Prostřednictvím umění a dalších zajímavých prostředků chceme seznámit širší veřejnost s klimatickou změnou a ochranou přírody. Naše organizace bude mít na starosti vývoj hry “GeoQuest”, ve které se budete mít možnost dozvědět vše potřebné o klimatické změně, a především o tom, co proti ní můžete udělat.