Partneři

National Society of Conservationists

Kdo jsme?

Národní společnost ochránců přírody – přátelé přírody Maďarsko (The National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary NSC-FoE HU) je společenství více než sta maďarských organizací pro ochranu životního prostředí a přírody, jejichž hlavním cílem je chránit přírodu jako celek a propagovat udržitelný rozvoj. Členové této společnosti, která byla založena v roce 1989, pracují ve všech župách Maďarska a bojují za ochranu našich přírodních hodnot a prevenci environmentálních tlaků. NSC-FoE HU je členem různých evropských a mezinárodních sítí, jako jsou například Přátelé Země (Friends of the Earth), CEE Bankwatch, CEEweb pro biologickou rozmanitost (CEEweb for Biodiversity), CAN Europe, Eurodad, Evropský úřad pro životní prostředí (European Environmental Bureau) nebo IUCN.

NSC-FoE HU je zásadová organizace: chceme upozornit všechny občany i osoby s rozhodovací pravomocí na příčiny environmentálních problémů prostřednictvím akcí pro komunity, dobře podložených studií a publikací a nakonec i cíleného lobování. Nevěříme v technická nebo povrchně politická řešení. Myslíme, že je potřeba radikálně změnit naše myšlení, morálku a zároveň náš systém produkce a spotřeby. Příroda je pro nás celé životní prostředí. Je to zdroj, ze kterého jíme, ze kterého si bereme vše potřebné pro život. Jsme její součástí a nemáme jí vládnout, ale udržitelně z ní tisíci různými způsoby čerpat.

 

Naše práce

NSC-FoE HU dlouhodobě brání přírodu a vytváří projekty na její ochranu. Před nedávnem jsme například pracovali na souborném doporučení pro Maďarskou Centrální Banku, s jehož pomocí by ekonomické zotavení Maďarska reflektovalo ekologická řešení v souladu s rostoucí poptávkou veřejnosti po nových ekologických způsobech hospodaření. Zároveň jsme vytvořili petici “Společnost pro život a ekonomiku!” (A life-affirming society and economy!), kterou podepsalo již více než 100 osobností maďarského veřejného života: starostové, profesoři a další akademici, kněží, učitelé, aktivisté, umělci, atp. Pracujeme usilovně podle striktních pravidel:

  • Rozhodnutí musí být přijímána především proto, aby sloužila bezpečnosti a dobrým životním podmínkám lidí s cílem vyhovět ne jejich požadavkům, ale jejich potřebám;
  • Je třeba vzít v úvahu přirozené limity, omezit používání zdrojů v absolutních číslech a zaměřit se spíše na udržitelnost než účinnost;
  • Musíme posílit nezávislost, soběstačnost a odolnost Maďarska, etické a odpovědné chování sociálních a hospodářských aktérů a jejich spolupráci. Zároveň je třeba více podporovat demokratizaci ekonomiky.

 

Hra o klima!

NSC-FoE-HU povede vývoj vzdělávacích materiálů s interaktivním obsahem – kreativní cvičení s cílem motivovat děti a jejich rodiny ke změně životního stylu. Vzdělávací balíčky budeme distribuovat mezi učitele. Sestavíme také vzdělávací materiály pro studenty středních škol s cvičeními, nápady na programy a s metodikami, které se budou rozvíjet v souladu s našimi cíli. Pro univerzitní studenty vytvoříme materiály vysvětlující organizaci akcí pro mládež, nebo programy pro mentorování. Pro učitele připravíme workshopy a budeme je podporovat v organizaci akcí a kampaní na jejich školách.

Jako partner projektu zastupující Maďarsko se zaměříme na maďarskou mládež a zapojíme naše mladé ambasadory. Zároveň budeme pracovat na instalaci výstavy, která poukáže na souvislosti mezi vystavenými díly a změnou klimatu. V Maďarsku také vylepšíme turistické stezky prostřednictvím výzvy GeoQuest a budeme spolupracovat s improvizačními divadly.

V neposlední řadě budeme organizovat dětské tábory v přírodě a lobbistická setkání, kde budeme oslovovat maďarské politiky a informovat je o způsobech řešení problémů klimatické změny.