Produkty

Vzdělávací materiály

Vzdělaná mysl je základ rozvoje. A ekologicky vzdělaná mysl je základ udržitelného rozvoje.

Projekt Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu zahájil s touto myšlenkou tvorbu vzdělávacích materiálů zaměřených na mládež ve věkovém rozmezí od 10 do 25 let. Tyto materiály jsou založeny na interaktivních cvičeních s cílem přimět děti a jejich rodiny, aby změnily svůj dosavadní životní styl na udržitelný.

Vzdělávací balíčky v angličtině a v národních jazycích osmi zúčastněných států budou distribuovány v tištěné a elektronické formě. Podpora vzdělávání bude zahrnovat také přístup k souvisejícím portálům a pomoc od spolupracovníků projektu. Ve všech partnerských zemích se budou pro učitele a pedagogy konat workshopy, kde získají informace užitečné při organizování akcí a kampaní ve svých školách a mládežnických skupinách.

Tuto aktivitu má na starosti maďarský partner projektu National Society of Conservationists/Friends of the Earth Hungary.

Photo by Na mysli, z.ú.