Produkty

Jih vlastními slovy

Globální jih je termín, kterým se myslí země na jižní straně glóbu při rozdělení sever-jih. Opakem jsou země globálního severu. Země na globálním jihu jsou popisovány jako nově industrializované nebo v procesu industrializace. Často se jedná o bývalé kolonie globálně severních, obvykle evropských zemí.

Jsou to právě obyvatelé globálního jihu, kteří budou nejvíce zasaženi boji s klimatickou krizí i přesto, že za tuto situaci nesou nejmenší zodpovědnost.

Projekt “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” chápe, že ti, kteří nejhlasitěji křičí, často nejsou ti, které je třeba nejvíce poslouchat.

Proto pozveme mluvčí ze zemí střední Ameriky, aby popsali, jak u nich vypadá situace klimatické změny, a jak ovlivňuje životní prostředí a společnost. Tito mluvčí navštíví několik partnerských států, budou se účastnit společenských událostí a setkají se s mladými lidmi, mladými ambasadory a mediálními influencery. Hlavním cílem těchto setkání bude pochopit jejich odlišnou zkušenost s klimatickou změnou a různé přístupy, jak se s ní vyrovnat.

Tuto aktivitu má na starosti německý partner projektu Christliche Initiative Romero (CIR).

Photo by Na mysli, z.ú.