Partneři

Bulgarian Biodiversity Foundation

Kdo jsme?

Bulharská nadace pro biologickou rozmanitost (anglicky: Bulgarian Biodiversity Foundation - BBF) je nevládní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody v Bulharsku a sousedních zemích – a to zejména v klíčových regionech, jako je například střední Balkán, Pirin, Burgaské mokřady, Strandzha, Osogovo nebo Belasitsa. Již přes 20 let podporujeme účast občanské společnosti při zacházení s přírodními zdroji a chráněnými oblastmi, změně právních předpisů v oblasti životního prostředí, představujeme udržitelné obchodní modely, posilujeme organizační spolupráci, zvyšujeme informovanost veřejnosti v otázkách biodiverzity a ochrany přírody.

 

Naše práce

Samostatně i ve spolupráci s partnerskými organizacemi jsme vyvinuli 15 plánů pro řízení chráněných oblastí a 15 akčních plánů pro zachování ohrožených druhů z Červeného seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (anglicky: International Union for Conservation of Nature - IUCN). Připravili jsme také dokumentaci pro začlenění 3 přírodních parků, 11 chráněných lokalit a tří nových lokalit Ramsar.

Mezi cílové biotopy a s nimi související druhy patří: vysokohorské louky, pastviny a lesy (balkánský kamzík, evropský hnědý medvěd, tetřev, datlík tříprstý, různé druhy lilií); bukové lesy (strakapoud bílý); mokřady (husa rudokrká, pelikán dalmatský); pobřežní laguny (tenkozobec, kulík mořský); louky (orchideje); suché travní porosty (tchořík skvrnitý, orchideje, želvy); písečné duny a krasové komplexy.

Hlavní témata naší organizace jsou chráněná území, síť Natura 2000, Zelený pás a biosférické rezervy, ohrožené druhy, udržitelný turismus, environmentální vzdělávání, veřejné propagační kampaně a koalice. BBF má rozsáhlé zkušenosti s řízením projektů a zprostředkovatelstvím, důvěryhodný tým s odbornými znalostmi a zaujetím pro věc, prověřený vedením a řízením více než 20 národních i mezinárodních projektů s financovaných evropskými, národními či soukromými dárci.

 

Hra o klima!

Naše organizace se přidala k celosvětovému boji proti klimatické změně a zároveň tím pokračujeme/držíme se/rozvíjíme/pracujeme na plnění naší mise, jíž je spojovat lidi s různými přístupy k ochraně bulharské přírodě a biodiversity. Základem všeho, co děláme, je přesvědčení, že docílit udržitelné budoucnosti je možné pouze v případě, že jsou naše kroky založeny na hledání správných řešení pro přírodu, a soustředěny na informování veřejnosti a zapojení místní komunity.

Snažíme se zvýšit respekt k chráněným územím, a zároveň usilujeme o jejich dlouhodobou ochranu. Z těchto důvodů je role BFF v projektu “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” organizace táborů v přírodě, příprava bulharských mladých ambasadorů na reprezentaci jejich generace v jejich zemi a příprava akcí zvyšujících povědomí o problémech přírody na národní úrovni.