Produkty

Desková hra

V deskových hrách jde často o mnohem víc, než jen o zábavu a soutěžení. Deskové hry nás mohou naučit důslednosti, pohotovosti a strategii. Mohou nám pomoci učit se a promyšleně postupovat k hlavnímu cíli všech her: vyhrát.

Dokážou nás naučit i mnoho o nás samých, o našich slabých a silných stránkách.

I proto je jedním z cílů projektu Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu vytvořit deskovou hru s tématem klimatické změny a jejího vlivu na Evropu a globální jih.

Hru, která osloví děti i dospělé (12+) a bude přeložena do jazyků všech partnerských států projektu.
 

Tuto aktivitu má na starosti český partner projektu sdružení Na Mysli.

Photo by Unsplash