Soubory cookie

Zaznamenávání údajů na této webové stránce

Naše webové stránky používají soubory, které se nazývají “Soubory cookies”. Soubory cookies jsou malé textové dokumenty, které žádným způsobem neškodí vašemu zařízení. Jsou buď uloženy dočasně po dobu trvání relace (Soubory cookies relací), nebo jsou trvale archivovány ve vašem zařízení (trvalé Soubory cookies). Jakmile zavřete webovou stránku jsou Soubory cookies relací dané stránky automaticky smazány. Trvalé Soubory cookies jsou archivovány ve vašem zařízení dokud je nesmažete nebo dokud nejsou automaticky smazány vaším webovým prohlížečem.

Soubory cookies mají mnoho funkcí. Mnoho Souborů cookies je nezbytných, vzhledem k tomu, že některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (například funkce nákupního vozíku, nebo zobrazení videí). Účelem dalších Souborů cookies může být například analýza uživatelských vzorců nebo zobrazování propagačních zpráv.

Soubory cookies, které jsou vyžadovány pro provádění transakcí elektronické komunikace (požadované Soubory cookies) nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete použít (například funkční Soubory cookies potřebné pro funkci nákupního košíku) nebo ty, které jsou nezbytné pro optimalizaci webových stránek (například Soubory cookies, které poskytují měřitelné vhledy do webového publika), se ukládají na základě čl. 6 Sekce. 1 písm. f GDPR, pokud není citován jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání Souborů cookies, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb operátora. Pokud byl požadován váš souhlas s ukládáním Souborů cookies, jsou příslušné Soubory cookies ukládány výhradně na základě získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR); tento souhlas může být kdykoli odvolán.