Produkty

Improvizační divadlo

“Být či nebýt, to je oč tu běží.” Nebo spíše běželo. V dnešní situaci, kdy klimatická změna nastiňuje scénáře masového vymírání, je možná nutné tento citát aktualizovat například na: “S včelami, nebo bez včel, to je oč tu běží.” (Eng. - “Two bees, or not two bees, that is the question.”)

Umění je bezesporu jeden z nejúčinnějších způsobů komunikace. Odkrývá problémy společnosti, lidské touhy, sny i nedostatky. Skrze umění se můžeme učit, můžeme se smířit se svými nejistotami a strachy nebo jim čelit. Umění může předávat důležité informace – a to i jinak ne tolik vnímavému obecenstvu.

V tomto případě projekt Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu začne spolupracovat s improvizačními divadelními spolky a stand-up komiky, aby do svého představení zakomponovali informace o možnostech udržitelného životního stylu a změně klimatu a jejím vlivu na obyvatele Evropy a globálního jihu.

Toto aktivita bude probíhat v Bulharsku, Maďarsku, Litvě a na Slovensku. Tuto aktivitu má na starosti maďarský partner projektu CEEweb for Biodiversity.

Photo by Na mysli, z.ú.