Partneři

Milvus Group

Kdo jsme?

Asociace Milvus Group je nevládní nezisková organizace, která se věnuje ochraně ptáků a přírody a působí v oblasti ochrany, vzdělávání, výzkumu a poradenství, s cílem vytvořit z Rumunska lepší místo pro ptáky, volně žijící zvířata i lidi.

 

Naše práce

Asociace Milvus byla založena v roce 1991, a byla původně pouze pobočkou Rumunské ornitologické společnosti (BirdLife Romania). Potom, co začala vytvářet a koordinovat národní i mezinárodní projekty a rozšířila oblast své působnosti, se v roce 2001 stala nezávislou organizací. Naše programy jsou vědecky podloženy a vedeny odbornými pracovníky (mnoho našich členů jsou biologové, doktorandi, studenti biologických a ekologických fakult). Do naší činnosti jsou zapojeni i dobrovolníci.

Hra o klima!

Touhou naší organizace je existova ve světě, kde lidé žijí ve skutečné harmonii s přírodou a to bez toho, aby ji zneužívali. Ve světě, ve kterém je příroda jednou z nejvyšších hodnot a každý jednotlivec se podle toho také chová. Každý z nás se dennodenně snaží zachovat rumunské přírodní dědictví. Zvyšujeme povědomí lidí o ekologii, chráníme ohrožené druhy, prosazujeme zákony a ovlivňujeme politiky v otázkách týkajících se přírody. Z těchto důvodů se Milvus bude v Rumunsku zaměřovat na výchovu mladých ambasadorů, šíření ekologického povědomí na táborech v přírodě, na lobbistické aktivity a propagaci dalších činností projektu “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu”.