Partneři

Lithuanian Fund for Nature

Kdo jsme?

Litevský fond pro přírodu (Lithuanian Fund for Nature – LiFN) byl založen v roce 1991 a je jednou z prvních litevských organizací zabývající se ekologií. Zaměřuje se na ochranu vzácných a ohrožených druhů a na obnovu jejich stanovišť. Fond pravidelně organizuje kampaně a akce pro školáky, skrz které jim pomáhá poznat prostředí, ve kterém žijí, zvyšuje jejich povědomí o přírodě a také o dopadech znečištění.

 

Naše práce

Momentálně je LiFN zapojena do čtyř velkých projektů. Jeden z nich se týká obnovy rašelinišť po celé Litvě, což pomáhá ukládání CO2 právě v rašelinách. Další z projektů, na kterém momentálně pracujeme, pomáhá zachránit vzácného brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita). Tento brouk žije pouze ve velmi starých dubech, takže snaha o jeho záchranu zároveň pomáhá chránit staré stromy před pokácením. Podílíme se také na zvyšování povědomí o nadměrném rybolovu určitých druhů ryb, ke kterému dochází v posledních letech. Doufáme, že se nám podaří poskytnout těmto druhům “oddechový čas”, zatímco se rybolov zaměří na jiné druhy.

 

Hra o klima!

Litevský fond pro přírodu uspořádá v ulicích litevských měst akce pro mládež a bude podporovat mladé ambasadory v hledání nápadů na pozitivní změny související s klimatickou změnou a požadovat jejich naplnění ze strany politiků. Společně se slovenským partnerem BROZ uspořádáme geocachingovou výzvu a ve spolupráci s Lotyšským fondem pro přírodu vytvoříme příručku pro ozelenění festivalů.