Partneři

CEEweb for Biodiversity

Kdo jsme?

CEEweb pro druhovou rozmanitost (CEEweb for Biodiversity) je síť 53 nevládních organizací, které jsou již 25 let zapojeny do úsilí chránit biodiverzitu ve střední a východní Evropě. CEEweb pracuje na projektech zahraniční spolupráce, aktivitách směřujících k budování kapacit, zájmových kampaních a lobbingu.

 

Naše práce

CEEweb se zaměřuje jak na oblast přípravy politiky v oblasti životního prostředí – v současné době na témata odolnosti vůči klimatické změně, síť Natura 2000, rámcovou směrnici o vodě a společnou zemědělskou politiku EU – tak i na realizaci různých projektů ve střední a východní Evropě. V současné době jsme vedoucím partnerem v projektu “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” a současně realizujeme projekt eko-koridorů v Karpatské oblasti ConnectGREEN a projekt AGROMIX (participativní výzkum, který se zabývá způsoby přechodu k pružnému a efektivnímu využívání půdy v Evropě).

 

Hra o klima!

CEEweb je vedoucím partnerem v projektu “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu”. Jako takový bude po celou dobu trvání projektu koordinovat všechny aktivity. V Maďarsku s některými pilotními kroky jednotlivých aktivit i začne.

CEEweb domluví první část muzejních výstav s informacemi o klimatické změně; osloví divadelní společnost a bude s nimi spolupracovat na zapojení tématu klimatické změny do improvizačních představení; vyvine a dodá platformu elektronického vzdělávání s cílem shromáždit nejdůležitější informace o změně klimatu ve třech hlavních oblastech projektu (tj. ochrana biodiverzity, adaptace a zmírnění dopadů a klimatická spravedlnost); a bude organizovat lobbistická setkání v Bruselu, kde se zainteresované strany setkají s mladými ambasadory.