Produkty

Výstavy

Významné umělecké výstavy mohou přilákat desítky tisíc návštěvníků a velkou mediální pozornost, obvykle ale nepředávají žádné environmentální sdělení. Lze však nalézt nepřímé vazby mezi uměním a změnou klimatu. Předávání informací o klimatické změně tímto způsobem může být nejen neotřelým, ale dokonce i atraktivním způsobem oslovení široké veřejnosti.

I proto bude projekt “Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu” spolupracovat na přidávání ekologického rozměru do uměleckých výstav s muzei ve všech partnerských zemích. Jednotliví partneři projektu pomohou muzeím ve svých zemích zkoumat a zapojovat do výstav vazby mezi vystavenými exponáty a klimatickou změnou. Například, jak moc se změnily krajinky z obrazů od doby, kdy byly namalovány? Jak moc by mohla vymizet rozmanitost ovoce v zátiších?

Snahou této aktivity bude také aktivně zapojit návštěvníky do jednoduchých úkolů během výstavy, například zanechat psanou či video zprávu nebo je podnítit ke sdílení zážitků z výstavy na sociálních sítích, aby se nápady a myšlenky, se kterými se na výstavě setkali, dočkaly reflexe a rozvinutí.

Tuto aktivitu má na starosti maďarský partner projektu CEEweb for Biodiversity.

Photo by Na mysli, z.ú.